Vse izpise in knjiženje lahko izdelamo v meni 6.8. Datum zadnjega popisa/uvoza lahko vidimo v desnem zgornjem kotu.

osw_68_urejanje(1) Izbiramo lahko med različnimi filtri prikazovanja

(2) Tiskamo podatke glede na filter, ki ga smo ga izbrali preko gumba (1). V našem primeru bi natisnili seznam predlogov za odpis.

(3) Akcijski gumb, katerega funkcija se spreminja glede na izbran filter.

  • Na pregledu predlogov za odpis, lahko predlagana os naenkrat odpišemo. Pritisk na gumb nam odpre masko, kamor vnesemo podatke za knjiženje odtujitev le-teh os.
  • Na pregledu razlik, bo program vprašal po podatkih za knjižbo in poknjižil inventurne razlike. Po tej operaciji ne bo več mogoče izpisati inventurnih razlik.
  • Na pregledu os, ki so označeni, da jim manjka nalepka, lahko naenkrat stiskamo manjkajoče nalepke.
3. Prenos podatkov iz terminala v OSW Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV