Vklop OSS sistema DDV-VEM naredite v meniju 6.7.K, kjer s pomočjo gumba F2 Nov vnos vpišete tiste države, ki jih potrebujete pri knjiženju. Ob dodajanju posamezne države, bo program samodejno dodal v kontni plan nove, dodatne osem mestne konte za posamezne stopnje davka izbrane države. Na ta način se bo znesek posamične stopnje davka posamezne države knjižil oziroma zbiral na ločenem kontu. Dodatna funkcionalnost ob dodajanju države v sistem je izbor ločenih protikontov na razredu 7. Protikonte razreda 7 morate dodati v kontni plan in dodati izbrani državi sami, ni pa to obvezen podatek.

s1

Če ste v sistem dodali vsaj eno državo, se vam bo v meniju 1.1 Knjiženje, pojavil nov gumb Ctrl+F8 Podatki DDV VEM, ki za izdane račune s tujimi davki omogoča evidentiranje v OSS sistem DDV-VEM. Odpre se zavihek DDV-VEM kjer se podatki vnašajo na zelo podoben način, kot klasičen DDV. Predpogoj za pravilen izbor tujih davkov je izbor Države. Program državo predlaga iz podatka partnerja, če je le-ta vpisana, sicer jo izberete na samem zavihku. V odvisnosti od države so na voljo aktualne tuje davčne stopnje.

s2

Izpis je na voljo v meniju 3.V.1 in sicer Pregled računov s tujimi davčnimi stopnjami.

Račun, ki se vnaša v OSS sistem DDV-VEM, se ne vnaša v klasičen DDV sistem.

V meniju 3.V.2 Obrazec OSS-EU-DDV s tipko F2 Nov vnos kreirate obrazec, ki ga lahko oddate direktno na eDavke ali pošljete drugi osebi po elektronski pošti.  Na voljo je kreiranje plačilnega naloga ISO-SEPA v XML obliki za plačilo davka. S tipko F9 Temeljnica DDV-VEM se naredi temeljnica v meni 1.1 Knjiženje, kjer jo potem zapišete v glavno knjigo.

gkw_3v2

Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV za prejete fakture Denarni tok