Ob zaključku let v programih Fakturiranje, Glavna knjiga, Knjiga prejetih faktur, Materialno knjigovodstvo in podobni, se podatki predhodnega leta prepišejo v ločeno bazo podatkov. Dostop do predhodnih oziroma starih let je mogoč preko menija Y. Pretekla leta.

9. Okna Odpiranje predala (e-računi)