OPSVT – Za zaposlene pri tujih delodajalcih in Obrazec Doh-Zap1

 

Najprej moramo urediti nekaj osnovnih nastavitev v meni 5.9 Parametri podjetja.

Na 1. zavihku Podatki podjetja vnesemo podjetje – tuji delodajalec. Na zavihku 2 Zasebniki vklopimo parametra spodaj.

slika1

V šifrantu 2.1 Delavci, vnesemo vse podatke zaposlenega. Na zavihku 3. Ostalo je potrebno obkljukati  »Obračun prispevkov za OPSVT« . Na istem zavihku, spodaj levo,  v polje »Država dela v tujini« izberemo državo iz katere je delodajalec.

slika2

V meniju 7.1 pripravimo obrazec OPSVT

Ko vnašamo podatke za obračun  OPSVT, se v glavi vnosa OPSVT, v meniju  7.1, pojavi polje Zavezanec (podatki iz šifranta 2.1 Delavci), izberemo zaposlenega, za katerega pripravljamo OPSVT. Iz 7.1 se oddaja samo obrazec OPSVT, brez »plačila« virmanov. Virmani se pripravijo v naslednjem koraku, ko  pripravimo Obrazec DOH-ZAP1.

slika3

V primeru več zaposlenih pri tujem delodajalcu, v meni 7.1 vnesemo več obračunov za isto obdobje, z različnimi  zaposlenimi v polju Zavezanec.

slika4

Priprava obrazca Doh-Zap1

Za pripravo obrazca Doh-Zap1 vnesemo obračun v meniju 1.3 in 1.2, kot za redno zaposlene, z istimi vrstami zaslužkov (1 – Redno delo, 3 – Praznik, 4 – Dopust),  izpišemo obračunski list (meni 1.4.1), pripravimo datoteko z virmani za banko (meni 1.6.1). Obrazec za FURS pripravimo v meniju 1.4.A.

slika5

Za vsakega zaposlenega v obračunu (meni 1.2) se pripravi ločen Obrazec DOH-ZAP1 – ko enega zaprete, se avtomatsko pripravi naslednji.

Obrazec lahko oddamo neposredno iz programa ali ga shranimo na disk – izbira v polju »Pošiljanje XML datoteke«.

Za predogled obrazca naj bo obkljukan parameter »Prikaži vsebino XML datoteke«. Po oddaji obrazca (meni 1.4.A), izplačilu in izpisu plačilne liste, pripravimo temeljnico in obračun shranimo v letno evidenco (meni 1.8).

Uporaba lastnih sredstev Uvoz obračunskih podatkov preko Excel datoteke