Pri izpisu SM bilanca po mesecih, določimo pogoj od..do obdobja in nato izberemo željeno urejenost.

Pri urejenosti lahko izberemo različne kombinacije med SM, SM2, SM3, konto in sintetični konto. V vrstnem redu, kot izberemo urejenost, se izpiše bilanca po mesecih.

web_meni155

1.5.4. Bilanca po SM 1.P. Poročila XLS