Pri izpisu bilance SM po mesecih, določimo pogoj od..do obdobja in nato izberemo željeno urejenost.

Pri urejenosti lahko izberemo različne kombinacije med SM, SM2, SM3, konto in konto sintetični. V vrstnem redu kot izberemo urejenost se tudi izpiše bilanca po mesecih.

web_meni155

1.5.4. Bilanca po SM 1.6. Uvoz izpiskov v Glavno knjigo