Tipi pogodb

Na tipu pogodb vnesete različne tipe pogodb, ki jih imate sklenjene z vašimi strankami. Morda določene storitve vključujete v pogodbe in zaračunavate pavšal, vendar različne pogodbe vsebujejo različne vsebovane storitve. Na tem mestu dodate toliko različnih tipov, kolikor različnih pogodb poznate. Tip pogodbe boste vnesli pri vnosu pogodbe na partnerja, v šifrantu artiklov pa lahko vsebovane storitve vežete na posamezne tipe pogodb.

Vnaša se le Naziv tipa pogodbe ter morebitna opomba.

evi_tip_pogodbe_vnos

Obračun knjižb Paketi