Meni omogoča prenos knjižb preko Vasco xml oblike. Služi za prenos knjižb med vasco aplikacijami, ki niso v skupni bazi oz. so na ločenih lokacijah in za prenos knjižb iz tujih programov, če pripravijo datoteko v tej obliki. Za navodila in vzorce za pripravo xml datoteke pokličite v naš klicni center ali pošljite mail na info@vasco.si

Uvoz je možen iz ene datoteke ali večih datotek. Pri uvozu se uvozijo tudi morebitni manjkajoči partnerji. Pri uvozu je možno nastaviti še nekatere posebnosti:

  • Popravljan podatke partnerja (če že obstaja), v primeru vklopa se podatki partnerja popravijo s podatki, ki so vneseni v prenosni datoteki
  • Privzet partner pri saldakontnih knjižbah brez vnesenega partnerja, vpiše se izbran partner, kjer pri prenosu nimate vpisanega partnerja
  • Po prenosu knjižb pobrišem XML datoteko, ob prenosu se pobriše prenosna datoteka

GKW_meni194

1.9.3. Prenos izdanih računov - XML oblika struktura (vasco-ir-21.xsd) 1.9.5. Uvoz knjižb iz XML datoteke - skupna struktura