Kadrovska evidenca je del modula plač. Vnos osnovnih podatkov o delavcih lahko vnesemo v kadrovsko evidenco ali v program plače. Omogoča vodenje zdravniških pregledov, izobraževanj, listin, pogodb, pooblastil, zadolžitev,… Izdelavo obvestil za dopuste, oddajo M1, M2, M3 in M12 na eVem portal, izpise zdravniških napotnic…

13. Plača in Božičnica K.1. Šifranti