Kadrovska evidenca je del modula plač. Vnos osnovnih podatkov o delavcih lahko vnesemo v kadrovsko evidenco ali v program plače. Omogoča vodenje zdravniških pregledov, izobraževanj, listin, pogodb, pooblastil, zadolžitev,… Izdelavo obvestil za dopuste, oddajo M1, M2, M3 in M12 na eVem portal, izpise zdravniških napotnic…

S kadrovsko evidenco dobite opomnike za veljavnost datumov pogodb, zdravniških pregledov, listin, obnavljanje izobraževanj, jubilejnih nagrad,…

2.2.5. Nastavitev privzetih formul Nov vnos na več delavcev hkrati