Za hrambo e-računov, je potrebno najprej izbrati ponudnika hrambe. Arhiviranje iz programa je možno preko treh ponudnikov in sicer Logitus, Logos in Pošta Slovenije. Nastavitve za hrambo se nastavijo v naprej. Za podrobne informacije nas kontaktirajte na 04 2791 200 ali info@vasco.si.

V polju Kam arhiviram dokumente izberemo ponudnika hrambe. Polje za klasifikacijski načrt je običajno že izpolnjen. Vnesti moramo obdobje do katerega želimo prenesti e-račune v arhiv.

GKW_meni68E

Na seznamu e-računov lahko tudi popravimo šifro KN (klasifikacijski načrt) s tipko Ctrl+Enter Popravi KN na označenem e-računu. Tipka F5 izpiše seznam e-računov. S tipko F9 Arhiviraj arhiviramo e-račune k izbranemu ponudniku.

GKW_meni68E_seznam

6.8.C.2. Izvoz skenov za določene simbole 6.8.B. Podatki za davčni nadzor