Tudi relacije je mogoče vnesti direktno v sam nalog mimo šifranta. Ker pa se mnogim relacije ponavljajo, imate na voljo tudi šifrant, kamor si jih vnesete. Mogoče je vnesti tako relacijo kot tudi delavca in kilometre.

V šifrant relacij vnašamo naslednje podatke:

  •  Šifra: Vnašamo šifro med 1 in 99999999,
  • Opis: Vnesemo kraj odhoda in prihoda ter vmesne postanke,
  • Kilometri: Vnesemo privzeto število kilometrov, ki nam jih program ponudi pri vnosu naloga.

 

relacije

3.5. Naloge 3.7. Devizni tečaji