Tukaj prenesemo knjižbe iz eVasco programov.

Prenos knjižb iz eVasco programov (eFAW, eKPFW) naredimo tako, da na seznamu izberemo ustrezen program (prikaže se samo, če je bil v eprogramu narejen prenos/knjiženje v glavno knjigo, 2x kliknemo na program in knjižbe dobimo v neprenešene knjižbe v menu 1.1.Vnos knjižb. Ko naredimo prenos, prenosa ni več na seznamu.

Če opazimo, da tako prenesenih knjižb ne potrebujemo, jih najlažje pobrišemo kar v meniju 1.1. (Knjiženje). Tam poiščemo gumb Razno, nanj kliknemo in pokaže se manjši meni. Izberemo opcijo: Brisanje vseh neprenešenih knjižb. Lahko pa paket knjižb pobrišemo že na seznamu prenosov, izberemo prenos in ga pobrišemo s tipko F7.

gkw-1-e

1.C. Denarni tok 1.W. Prenosi iz WebVasco