Izpis nam omogoča pregled seštevka dnevnic glede na datum in delavca. Na voljo imamo več možnosti za »Izhod«.

626_1

6.2.5 Pregled nezaključenih nalogov 6.2.7 Izpis dnevnic