Ko poknjižimo inventuro ali zaključimo leto, se nam postavi časovna blokada, ki nam preprečuje spremembe za nazaj.

Dobra praksa je ročni vnos blokade po zaključku nekega obdobja, npr. ko pošljemo podatke v računovodstvo.

Program vedno upošteva zadnjo vnešeno blokado.

V spodnjem primeru imamo zaključen september, ampak moramo popraviti neke stvari v avgustu, ki pa jih program zaradi časovne blokade ne pusti. Zato smo najprej vnesli novo blokado z datumom 1.8.2016, ki nam je sprostila dokumente za avgust.

Ko stvari uredimo, bomo vnesli novo blokado z datumom 30.9.2016.

faw_6d_blokada

6.C. Prenosi podatkov - uvozi izvozi 6.E-M