Vnos prevzemnice pričnete z vnosom osnovnih podatkov, ki so obvezni. To so:

  • Številka.Leto – program nam ob novem vnosu že sam ponudi naslednjo zaporedno številko
  • Datum – program nam ob novem vnosu že sam ponudi trenutni datum, ki ga lahko poljubno spremenimo
  • Dobavitelj – vnesemo šifro ali naziv dobavitelja. Če je ne vemo, pritisnemo F1 za skok v šifrant, kamor lahko spotoma vnesemo novega partnerja
  • Skladišče – v kolikor uporabljamo več skladišč, je potrebno izbrati skladišče na katerega beležimo prevzem

Naslednja polja so poljubna in jih lahko izpustite:

  • Številka fakture – vnesemo številko računa vašega dobavitelja
  • Delavec – Šifrant delavcev, vnese se kdo je izvedel prevzem

mkw-1-2

Nadaljujete z vnosom prevzetega materiala na prevzemnico, to je s tipko »F2 Nov vnos«. Vnesete material (iščete po nazivu ali šifri materiala, lahko pa ga izberete neposredno iz šifranta s tipko F1), količino, nabavno ceno brez DDV in rabat. Postavko shranite s tipko F9 Potrdi in nadaljujete z vnosom novega materiala, ali pa izberete tipko ESC Izhod.

mkw-1-2-1

Celotno prevzemnico na koncu shranite s tipko F9 Potrdi, ali F5 Potrdi in Tiskaj.

V nadaljevanju lahko prevzemnice tudi:

  • popravljate (meni 1.2. Popravljanje prevzemnice)
  • brišete (meni 1.3. Brisanje prevzemnice)
  • izpisujete (meni 1.4. Izpis prevzemnic)
1. Prevzemnice 1.5. Naročilo dobavitelju