Najprej v polju Oblika temeljnice izberemo katero obliko temeljnice želimo. V polja Simbol knjiženja, Datum knjiženja, Obračunsko obdobje, Številka dokumenta in Datum dokumenta vnesemo potrebne podatke. V glavni knjigi bo temeljnica vidna v meniju 1.5. Vrnitev neprenesenih knjižb in prenos iz ostalih Vasco programov iz katerega jo nato prenesemo v knjiženje. Opisan način prenosa uporabimo, kadar imamo tudi glavno knjigo v isti bazi.

Če imamo glavno knjigo drugje (npr. v zunanjem računovodstvu, avhw pa uporabljamo v podjetju), potem lahko naredimo prenos temeljnice preko datoteke (XML).

Prav tako izberemo obliko temeljnice. V polju Ime XML datoteke za prenos vnesemo ime datoteke (npr. avhw.xml), vklopimo Zapis temeljnice v XML datoteko in če želimo poslati temeljnico v računovodstvo po elektronski pošti, vklopimo Pošlji XML datoteko po e-pošti.

Polja Obračuni od..do datuma obračuna in shranitve pri kreiranju temeljnice iz tekočega obračuna pustimo prazna. Če želimo narediti temeljnico za obračune, ki so že shranjeni potem vnesemo datume in program bo naredil temeljnico iz shranjenih obračunov.

1-b-4

1.B.1. Oblikovanje temeljnice 1.C. Knjiženje obračunov v letno evidenco