4.6.1. Stroškovna mesta

so skupni šifrant vsem programom, vnašamo šifro in naziv.

 

4.7. Blagovne skupine

Vnašajo se na artiklu, če potrebujemo izpise tudi po blagovnih skupinah

 

4.8. Besedila

Besedila se uporabljajo za izpise (Klavzule) na dokumentih. Šifrant obstaja zato, da jih ni potrebno vsakič tipkati na dokument, namesto tega imamo že v naprej pripravljena besedila po šifrah in jih enostavno izberemo iz šifranta.

Sklic v dokumentu se ne izpiše, če uporabite to  besedilo (Uporabno za račune v tujino).

V šifrantu spodaj desno se nahaja gumb F8 Vnos besedil v tujih jezikih. Če je potreben izpis v tujem jeziku se postavite na želeno besedilo ter pritisnite [F8] gumb, odpre se podobno okno za vnos besedila le da namesto šifre besedila vpraša za šifro države. Nato vnesete želeno besedilo v želenem jeziku in določite državo-jezik. Ta država-jezik mora biti potem določen tudi v nastavitvah oblik dokumentov.

48_besedila

 

4.9. Države

potreben za lepše in lažje izpisovanje različnih dokumentov v različnih jezikih, poročanju Intrastat, …

 

4.A.1. Devizne valute

Šifrant potrebujemo za izpisovanje dokumentov v različnih valutah (ne eurskih).  Dobra praksa narekuje uporabo uradnih šifer valut. Program nudi možnost vnosa tečajev in avtomatskega prenosa novih tečajev z interneta.

4a1_valute

V kolikor na vnosu dokumenta ni možnosti vnosa valute in tečaja, se lahko obrnemo na tehnično podporo. Potrebna je tudi prilagoditev oblike izpisa dokumenta.

 

4.A.2. Izpis tečajne liste

Nam pride prav v primeru, da imamo vnesene načine plačil v meniju 4.C.7. v tujih valutah.

 

4.B.1. Obresti za zamujena plačila

Pri izračunu obresti za zamujena plačila ne gre brez vnosa obrestnih mer v šifrant. Vnaša se:

Ko imamo vnesene vrste obresti za zamujena plačila, se lotimo vnosa obrestnih mer. Postavimo se na šifro obresti za zamujena plačila ter spodaj desno pritisnemo gumb [F8] Vnos obrestnih mer. Potem v novem oknu vnašamo po datumih (mesecih).

 

4.C.3. Način plačila

Šifrant se uporablja pri vnosu načinov plačil na dobavnico ali račun npr. -plačano z virmanom, -plačano z gotovino. Na voljo so spodnje privzete nastavitve.

Pomembna je nastavitev poročanja na FURS:

  • se pošilja ročno, kar pomeni, da obstaja možnost, da bo račun vsaj delno plačan z gotovino
  • se pošilja avtomatsko po prvem tiskanju
  • ni predmet poročanja – pomeni, da ne bo nikdar mogoče tega računa fiskalizirati

OPOZORILO: Ko dokument shranite, na njem ne morete več popravljati načina plačila.

4c3_nacine_plac

 

4.C.4. Način odpreme

Šifrant se uporablja za izpis načinov odpreme na dobavnici, računu, predračunu, na katere se lahko vnese. Morda je potreben še vklop parametra, za katerega je potreben klic na našo tehnično pomoč.

 

4.C.5. Tip zbirnega fakturiranja

V primeru da želimo iz več dobavnic narediti en zbirni račun, nam ta šifrant lahko pomaga tako da ločimo katere dobavnice določenega partnerja se bodo fakturirale zbirno, katere pa ne.

 

4.C.7. Kartice in plačilna sredstva

Uporaba pri paragonskih blokih za vodenje evidence o plačilnih sredstvih in izpise po le teh. Privzeto so kreirane najbolj pogoste, ki jih lahko po potrebi dodajamo.

 

Nekaj poudarkov:

Procent provizije banke

Zaporedje prikaza ob vnosu

Aktiven (ali se plačilno sredstvo prikaže na vnosu plačila na paragonskem bloku)

Tip plačilnega sredstva (Možne izbire so: 0-gotovina, 1-kartice, 2-čeki, 3-kredit, 4-boni, 5-ostalo)

Izpišem na paragon (ali se način plačila izpiše na paragonskem bloku)

Konto (Za prenos v Glavno knjigo paragonske bloke po plačilnih sredstvih)

Bližnjica za tip plačilnega sredstva (izberemo iz menija možne bližnjica za to plačilno sredstvo).

Valuta (če se plačuje naprimer v USD se avtomatično preračuna preko dnevnega vnesenega tečaja)

 

4.C.8. Vrste plačil

Uporaba pri vnosu plačil kupcev.

 

4.C.9. Lokacije

Uporabno za določanje lokacije artikla.

 

4.C.A. Konto

Konti so skupni šifrant.

 

4.D.1-2 Tipi prenosa prevzemnic/računov v gkw

Če želimo vsaki prevzemnici/računu posebej določiti tip prenosa v Glavno knjigo, je potrebno tukaj vnesti šifranta.  Za delovanje je potreben vklop parametrov, ki jih izvede tehnična podpora.

 

4.E. Prenosi med poslovalnicami

Ta šifrant se uporablja za avtomatizacijo prenosov med poslovalnicami v primerih, ko ne delajo na terminalskem strežniku, naprimer kadar želimo iz veleprodaje preko USB Ključka ali e-maila poslati podatke o prenosu zaloge v maloprodajo in obratno.

Prav tako je možno pošiljanje raznih dokumentov v glavno bazo na drugo lokacijo – poslovalnico.

Najprej se vnesejo matični podatki vseh poslovalnic in sicer tako, da so šifre poslovalnic v vseh bazah-lokacijah enake, se pravi da je poslovalnica 1 na vseh bazah pod šifro 1, za vsako bazo posebej pa nastavimo ostale nastavitve potrebne za pravilen prenos podatkov.  Za delovanje je potreben vklop parametrov, ki jih izvede tehnična podpora.

 

4.D.4. Dobavni rabati

V kolikor imamo ustrezno nastavljene parametre, ga lahko izbiramo na knjižbah prevzemnic. V šifrant vnesemo naziv in procent rabata.

 

4.G. Tipi dokumentov

Dokumente lahko delimo po tipih za namene klasifikacije. Privzeto so tipi dokumentov nastavljeni za interne prenose. Za vklop ostalih je potreben posvet s tehnično podporo.

4g1

 

 

4.5. Skladišča 5. Spremljanje plačil