Imamo možnost izpisovanja stanja na dan, obdobja in pa obnovitev podatkov na partnerjih.

Pri pregledovanju zamujenih plačil so dnevi 30,60,90 postavljeni privzeto. Po potrebi jih na izpisu lahko prilagajamo:

598

 

Če izpisujemo terjatve na dan (meni 5.9.8.1.), imamo precej možnosti izpisovanja dodatnih podatkov.

Pri izpisovanju po obdobjih pa si lahko nastavitev obdobje dni, na katere vam naredi seštevke. Kot primer poglejmo seštevek na 7 dni.

598_izpis

5.9.7. Izpis IOP 5.9.9.1-2 Pregled plačil po zamudi