Če potrebujemo podatek o delovni dobi zaposlenih, uporabimo izračun delovne dobe.

Vnesemo datum za izračun delovne dobe in potrdimo izbiro. Program izpiše zaposlene in pri vsakem podatek o delovni dobi v podjetju in skupni delovni dobi. Na izpisu je tudi stolpec starost delavcev.

Če vklopimo parameter Preračunaj iz podatkov vnesenih na delovni knjižici, preračuna delovno dobo, tako kot je vnesena v delovni knjižici.

ke_k32_izpis

K.3.1. Izračun letnega dopusta K.3.3. Vnos prisotnosti/odsotnosti