Program Potni nalogi so lahko delno povezani tudi s programom Plače. Mogoče je prenesti delavce iz Plač v Potne naloge, enako je mogoče preko temeljnice prenesti podatke potnih nalogov v plače.

4.3. Prenos dnevnic iz drugega podjetja 4.4.1. Prenos delavcev iz programa Plače