Izračun refundacij boleznin je dokaj kompleksna zadeva, sam izračun pa sestavljen iz štirih podatkov ((skupna bruto osnova za nadomestilo / skupno število ur osnove;2) * količnik valorizacije * odstotek osnove glede na razlog;2).

Meni 1.3 Obračunavanje

V meniju 1.3 Obračunavanje se nahajata količnika za valorizacijo v poljih »RE04: Količnik valorizacije preteklo leto« in »RE05: Količnik valorizacije predpreteklo leto«.
V polje RE04 se vpiše količnik ki velja za preteklo leto, torej če obračunavamo plače za leto 2023, se v polje vpiše količnik za leto 2022.
V polje RE05 se vpiše količnik ki velja za predpreteklo leto, torej če obračunavamo plače za leto 2023, se v polje vpiše količnik za leto 2021.

Količniki za ostala pretekla leta se ne vnašajo v zgoraj omenjena polja!

 place_ref_1

Meni 2.1 Delavci

Na delavcu se na zavihku 2. Obračun v polja DZ81, DZ82 vpiše ali izračuna (navodila za izračun najdete nižje v navodilu) ure in bruto osnovo za preteklo leto. Primer, če obračunavamo plače za leto 2023, so vpisani podatki za leto 2022.

Polja DZ83, DZ84 in DZ85 se uporabljajo za izračun kadar osnova ni iz preteklega leta, ampak je iz starejših let.

place_ref_2

Primer 1

Plačo obračunavamo za marec 2023, osnova za refundacijo je iz leta 2022. Za izračun potrebujemo vrednosti v poljih DZ81 in DZ82 (meni 2.1, zavihek 2. Obračun) ter RE04 (meni 1.3).

Primer 2

Plačo obračunavamo za marec 2023, osnova za refundacijo je iz leta 2021, v tem primeru potrebujemo vrednosti v poljih DZ83 in DZ84 (meni 2.1, zavihek 2. Obračun) ter RE05 (meni 1.3).

Primer 3

Plačo obračunavamo za marec 2023, osnova za refundacijo pa je iz leta 2018, v tem primeru potrebujemo vrednosti v poljih DZ83 in DZ84 (meni 2.1, zavihek 2. Obračun) ter kot posebnost DZ85 Količnik valorizacije veljaven za leto 2018 (meni 2.1, zavihek 2. Obračun).

Na podatkih delavca, zavihek 3. Ostalo  se v polje Leto osnove M4 za nadomestila vnese leto iz katere je zapisana osnova v poljih DZ83 in DZ84. Podatek se vnaša izključno za primer osnove iz predpreteklega leta ali starejših let.

Na istem mestu se nahaja polje Leto M4 – Šifre VP-jev (F1), ki se uporablja le v primeru, da imamo v istem mesecu na istem delavcu eno refundacijo iz osnove preteklega leta in drugo iz osnove starejših let. V tem primeru bo program za refundacijo, ki ima osnovo iz preteklega leta samodejno zapisal ustrezno leto (aktivno leto minus eno leto), za refundacijo iz osnove starejših let pa bo zapisal leto, ki ga vpišete v polje Leto osnove M4 za nadomestila ter v polju Leto M4 – Šifre VP-jev dodatno določite za kater VP (Vrste plačil) ta pogoj velja.

place_ref_3

Meni 1.2 Vnos obračunski listov

Pri vnosu refundacije oz. bolniške na obračunski list, se v polju Osnova oz. Koeficient vnaša vrednost 0 ali 1. Polje je programska (računalniška) informacija namenjena za izbiro pretekle ali predpretekle osnove za izračun refundacije in ne vnosu valorizacijskega količnika.

Vrednost 0 pomeni, da izračuna refundacijo iz podatkov za preteklo leto oz. naslednjih podatkov:

  • RE04 : Količnik valorizacije preteklo leto
  • DZ81 : Osnova preteklo leto Ure
  • DZ82 : Osnova preteklo leto Bruto

Vrednost 1 pomeni, da izračuna refundacijo iz podatkov za predpreteklo leto oz. naslednjih podatkov:

  • RE05 : Količnik valorizacije preteklo leto, količnik se upošteva samo če je količnik valorizacije pri delavcu DZ85 zapisan z vrednostjo 0
  • DZ83 : Osnova predpreteklo leto Ure
  • DZ84 : Osnova predpreteklo leto Bruto
  • DZ85 : Količnik valorizacije predpreteklo leto, v kolikor je vnesen se upošteva pri izračunu, drugače se upošteva RE05 količnik valorizacije

Polje Osnova na obračunskem listu, kjer se vnese vrednost 1 ali 0.

place_ref_4

Meni S.B Bolniški listi (E-Bol)

Navodila za prevzem bolniških listov preko kadrovskega vmesnika najdete na priloženem linku https://www.vasco.si/podpora/place/s-b-bolniski-listi-e-bol/.

Meni 1.5.9.2 Obrazec eVem-Ndm za refundacije

Navodila za izdelavo in oddajo elektronskega zahtevka za refundacijo preko kadrovskega vmesnika najdete na priloženem linku https://www.vasco.si/podpora/place/postopek-obracuna-place/1-5-komulativa-prispevki-obrazci/1-5-9-zahtevek-za-refundacije-2/obrazec-evem-ndm-za-refundacije/.

Meni 1.1.4.2 Izračun osnove preteklega leta

Navodila za izračun osnove preteklega leta najdete na priloženem linku https://www.vasco.si/podpora/place/izracun-osnove-preteklega-leta/ .

7.6.4. Prenos temeljnice v GK-WIN Izračun osnove preteklega leta