Za delovanje funkcije je potreben poseg tehnične podpore.

Omogoča prilagoditev cene glede na kupljeno količino. Poleg formule v tem meniju je potrebna nastavitev v artiklu, za katere želimo, da velja.

faw_76_art

Primer:

Če kupite nad 1000 ali več kosov je cena 70 % prodajne cene.
Če kupite od 100 do 999 kosov je cena 80 % prodajne cene.
Če kupite od 10 do 99 kosov je cena 90 % prodajne cene.
Če kupite od 5 do 9 kosov je cena 95 % prodajne cene.
Od 1 do 4 kose je cena enaka prodajni ceni.

7.5. Prodajne akcije 7.8. Prenosi v GK