Parameter Delavec samohranilec se uporablja za posebnosti pri izračunu dopusta.

S klikom na gumb F2 Nov vnos se odpre okno za vnos novega člana.

Vnesemo:

 • Priimek in ime
 • EMŠO (podatek ni obvezen)
 • Davčno številko
 • Datum rojstva – obvezno za izračun obvestil o dopustu
 • Sorodstvo – izberemo lahko:
  • Zakonec (zakonec, izven zakonski partner, razvezani zakonec),
  • Otrok (zakonski, nezakonski otrok, posvojenec),
  • Starši (oče, mati, očim, mačeha, posvojitelj),
  • Otrok – širši družinski član (pastorek, vnuk, brat, sestra),
  • Invalidni otrok – ožji družinski član,
  • Invalidni otrok – širši družinski član,
  • Posebna nega – CSD.
 • Skrbništvo – pri izračunu obvestil lahko določimo dodatne dni dopusta samo za otroke za katere smo skrbniki
 • Spol
 • Državljanstvo
 • Vzdrževani član za dohodnino (izberemo tip vzdrževanega člana), samo če pri plači dejansko uveljavljamo olajšavo
 • Stalni naslov
 • Začasni naslov

ke_druz_clan

Izobrazba Listine