Servisni/delovni nalogi so modul, s katerim vsaki stranki posebej uredimo vnašanje, delo in tiskanje nalogov. Uporabljajo se za proizvodnjo, servisno dejavnost, ima pa tudi druge možnosti uporabe.

2.7.B. Izpis povezave na naročilo dobavitelju 2.8.1. Delovni - proizvodni in servisni nalogi