Omogoča izdelavo in oddajo mesečnega obrazca za poročanje ISPAP o izplačanih plačah in nadomestilih. Kvartalno se poroča tudi o Kadrovskem načrtu.

1.6.1. Pregled, popravljanje nalogov 1.7.1. Oblikovanje temeljnice