Tukaj vnašamo podšifrante:

  • vozila: vnesemo vozilo, v primeru, da označimo službeno vozilo, bo program omogočil vodenje stanja števca in za poti s tem vozilom ne bo obračunaval kilometrine
  • skupine: vnesemo skupine prejetih računov, za katere lahko določimo potrjevalca/likvidatorja ali skupino potrjevalcev/likvidatorjev. Pri vnosu prejetega računa se v tem primeru z vnosom skupine potrjevalci/likvidatorji samodejno vnesejo na prejeti račun
  • države: privzet šifrant držav
  • dnevnice: šifrant dnevnic se osvežuje avtomatsko. V šifrant dnevnic se ob vsaki spremembi vrednosti zapiše nov zapis z datumom veljavnosti in novimi vrednostmi kilometrine, terenskega dodatka, prehrane in dnevnic v Sloveniji in drugih državah.

epn14

  • valute: privzet šifrant valut
  • relacije: v šifrant relacij lahko vnesemo najpogostejše relacije, pri katerih lahko vnesemo tudi število kilometrov. Ob izbiri relacije na nalogu preko šifranta se ti kilometri na nalog vpišejo samodejno
  • naloge: vnesemo naloge, ki jih pogosto uporabljamo
  • stroški: privzeto sta v šifrantu nastavljeni šifri za cestnine in parkirnine, lahko pa odpremo novo. Na vrsti stroška določimo na kateri poziciji na vnosu naloga se bo vnašal strošek, v primeru prenosa v plače pa še VP (vrsto plačila) v programu plače, definicijo za REK obrazec in obkljukamo ali se obračuna ali ne. Ne obračunaj izberemo npr. če se ta vrsta stroška plačuje s službeno kartico. V tem primeru strošek ne bo obračunan na potnem nalogu, bo pa prikazan na REK obrazcu.

epn15

  • vrste plačil: šifrant vrst plačil, ki se uporablja pri vnosu pačil potnih nalogov
  • skupine likvidatorjev/potrjevalcev: če imam na nalogu več potrjevalcev/likvidatorjev in če jih na nalog dodajamo v vedno enakem vrstnem redu si vnos lahko olajšamo z uporabo skupin. Likvidatorje/potrjevalce vnesemo v skupine in nato na nalogu namesto posameznega klikanja potrjevalcev/likvidatorjev samo izberemo skupino potrjevalcev/likvidatorjev. Pri vnosu skupine določimo tudi vrstni red potrjevanja, tako da jih v skupino vnesemo v takšnem vrstnem redu kot bodo potrjevali/likvidirali nalog. Če je na določenem nivoju več vzporednih potrjevalcev/likvidatorjev potem pri vnosu obkljukamo Vzporedni s predhodnikom.
Šifranti Prenosi