Pri obračunu nastavimo leto obračuna in mesec do katerega naj program naredi obračun. Amortizacijo lahko obračunavamo za vsak mesec posebej ali za celo leto (12 mesecev). V primeru, da amortizacijo obračunavamo mesečno, je konec leta priporočljivo amortizacijo za celotno leto uničiti (meni 5.3.1.) in ponovno izračunati, zaradi kontrole mesečnega obračuna amortizacije.

Kadar spreminjamo podatke, ki vplivajo na amortizacijo za tiste mesece za katere je bila amortizacija že obračunana, moramo amortizacijo uničiti in še enkrat narediti izračun amortizacije. Amortizacijo uničimo v meniju 5.3.1. Uničevanje amortizacije.

osw_21

2. Amortizacija 2.2. do 2.7. Izpis amortizacije po različnih urejenostih