Pri obračunu nastavimo leto obračuna in mesec do katerega naj program naredi obračun. Program računa amortizacijo samo za tiste mesece, za katere amortizacija še ni obračunana. Kadar spreminjamo podatke, ki vplivajo na amortizacijo za tiste mesece za katere je bila amortizacija že obračunana, moramo amortizacijo uničiti in še enkrat narediti izračun amortizacije.

osw_21

2. Amortizacija 2.2. do 2.7. Izpis amortizacije po različnih urejenostih