Določimo Leto za obračun amortizacije, ki je lahko obračunana za celo leto ali posamično mesečno.

kpw-3-5

3.2. Izločitev osnovnega sredstva 3.8. Zaključek leta – knjiženje amortizacije