Izpis je nadomestilo izpisa računa za UPN nalogom. V preteklosti se je ta izpisu porabljal takrat, ko je starš imel trajnik in mu posledično ni bilo potrebno izstaviti račun z UPN nalogom. Glede na potrebe in želje uporabnikov smo dopolnili izpis računov za starše v meniju 5.2.5 tako, da se UPN nalog v primeru tajnika prečrta. Posledično se ta izpis ne uporablja več.

5.2.9 Izpis seznama za banke 5.2.B Izpis seznama faktur