V meniju 1.1.8.1. se nahaja možnost uvoza obračunskih podatkov preko excel datoteke v obračun plač. Uvoz se uporablja za primer ko dobite podatke za obračun plače v excelovi tabeli in bi jo želeli uvoziti v program plače. Spodaj je prikazan primer kako bi morala biti urejena tabela v excelu za uvoz.

Pri uvozu s tipko Prebrskaj poiščemo datoteko ki jo želimo uvoziti, v polju Številka vrstice s formulami za stolpce vpišemo številko vrstice v excelovi tabeli, kjer se nahajajo formule za uvoz. V polju Številka vrstice v kateri začnem brati določimo vrstico od katere se bereje podatki iz excel datoteke. Obkljukamo tudi parameter Podatki obračuna-prenašam samo vrednoste različne od nič zato da pri uvozu ne bomo imeli VP-jev, ki imajo vrednost nič. Ko naredimo uvoz se v obračunu pojavijo uvožene postavke po posameznih zaposlenih.

Spodaj primer nastavitve uvoza in excel datoteke.

1181

Excel datoteka mora vsebovati stolpec šifra zaposlenega po kateri se podatki uvažajo v plače. Formula za stolpec v katerem se nahaja šifra delavca je #F1.

V vrstico kjer se hajajo formule se poleg formule za šifro delavca vnese tudi formule za vrste plačil in kateri podatek se pri vrsti plačila uvaža.

Najbolj pogosto uporabljene oznake pri VP(vrsti plačila) so U – ure, B – bruto, N – neto, T – točke/dnevi, OD – datum od, DD – datum do

Npr. U1 pomeni da se v stolpcu nahajajo ure za vrsto plačila 1 redno delo.

obracuni_xls

Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT) Osnovna sredstva (Osw)