S to operacijo dogradimo ali zmanjšamo osnovno sredstvo med letom ali na osnovno sredstvo vnesemo okrepitev ali oslabitev. Vnos dograditve je enak vnosu osnovnega sredstva in ima isto inventarno številko kot osnovno sredstvo. Razlikuje se le po številki sklopa. Program vsako dograditev, okrepitev ali oslabitev vodi pod svojo številko sklopa. Vsaka dograditev se ravno tako amortizira kot osnovno sredstvo. Okrepitve se vnaša kot pozitiven znesek, medtem ko se Oslabitev vnaša kot negativni znesek.

Pozor! Okrepitve in oslabitve so finančni pojem in se uporabljajo za vodenje evidence okrepitev in oslabitev na kontih okrepitev in oslabitev. Za dograditve ali prevrednotenje osnovnih sredstev moramo uporabljati dograditve in zmanjšanja, katera se vodijo na kontih osnovnih sredstev.

1.2. Vnos novega osnovnega sredstva 1.4. Večkratni vnos OS