Šifranti za delo s programom kadrovska evidenca.

Kadrovska evidenca K.1.1. Delavci