Šifranti za delo s programom kadrovska evidenca.

Priprava in izračun odločbe o dopustu K.1.1. Delavci