Tu lahko preverimo in tudi poknjižimo stotinske razlike med plačili in vrednostmi računov. Program zahteva podatke, na podlagi katerih bo naredil knjižbe za najdene razlike. Izbiramo lahko med pregledom in pregledom ter knjiženjem.

 

5c_stot_razl

5.A. Opomini, obresti, obvestila 5.F. Pregled stanja kupcev