Enak sklop ukazov in nabor funkcij kot za Osnovna sredstva.

3.8. Zaključek leta – knjiženje amortizacije 6. Razno