Delovno mesto – v šifrantu delovnih mest poiščemo ustrezno delovno mesto in potrdimo izbiro.

Pogodbe o zaposlitvi – vnesemo pogodbe o zaposlitvi, služi tudi za evidenco starejših pogodb o zaposlitvi.

 

Listine Zdravstveno stanje