V posameznega delavca lahko vnesemo podatke o zdravniških pregledih, izobraževanju, zadolžitvah, pooblastila, listine. Za vse omenjene vnose obstajajo šifranti od K.1.C. do K.1.H. V vsakem od teh šifrantov se nahaja tipka Nov vnos na več delavcev hkrati. Ki vpiše določeno izobraževanje na več delavce na enkrat. Npr. želimo vpisati večim delavcem da so bili na zdravniškem pregledu v istem dnevu.

Ker je funkcija tipke v vseh omenjenih šifrantih identično, bomo prikazali primer za vnos zdravniških pregledov.

  • Gremo v šifrant K.1.F. Zdravstveni pregledi
  • Kliknemo na Nov vnos na več delavcev hkrati, odpre se okno za vnos zdravniškega pregleda
  • Vnesemo Tip zdravniškega pregleda, datum, izvajalca, rezultat in kdaj je naslednji pregled, ob potrditvi s tipko F9 se odpre okno Zaključim z vnosom podatkov in nadaljujem na izbor delavcev? Katerega potrdimo.

ke_zdr_pregled

  • V odprtem oknu seznam delavcev v stolpcu Izbran z miško označimo na katere zaposlene želimo dodati zdravniški pregled in potrdimo.

ke_nov_vnos_vec_seznam_d

Tako se je označenim zaposlenim vpisal zdravniški pregled naenkrat.

 

Kadrovska evidenca Priprava in izračun odločbe o dopustu