Izpis vam prikaže za vsako skupino posebej število otrok po dnevih.  Program iz dnevnih števil otrok preračuna prisotnost na mesečnem nivoju. Iz  tega podatka pa izračuna znesek neizpolnjenega normativa. Znesek se izračuna ekonomska cena programa brez prehrane pomnoženo z na mesec preračunanim odstopanjem do normativa.

vrtec_52f_izpis-neizpolnjenih-normativov_slika1

vrtec_52f_izpis-neizpolnjenih-normativov_slika2

5.2.E.1 Zahtevki MŠŠ 5.2.G Seznam izpisov/vpisov