Izpis vsebuje podatke po posameznem otroku s prikazanim plačnikom in sicer za izbrani obračun. Podatki so razdeljeni na plačilo starša in plačilo občine. Na izpisu so razvidni tudi morebitni poračuni.

vrtec_52h-izpis-doplacil

5.2.G Seznam izpisov/vpisov 5.3. Plačila