Modul omogoča takojšen vpogled v podatke glavne knjige. Vse nastavitve pregledov se v naprej nastavijo v računovodskem servisu v Glavni knjigi tako, da uporabniku ni potrebno izbirati kontov za posamezen pregled. Nastaviti je potrebno pravice, konte in SM za posamezne preglede. V tem delu uporabnik nima možnosti vnosa šifrantov in knjižb ampak samo pregled podatkov iz glavne knjige.

Meni vsebuje naslednje podmenije:

1.1. Vpogledi

1.2. Vnos opominov

1.3. Virmani

1.4. DDV

1.5. Pregledi stroškovnega knjigovodstva

1.6. Uvoz izpiskov v glavno knjigo

Webvasco 1.1.Vpogledi