V meniju 1.1.5.2. se nahaja možnost priprave poračuna za zamenjavo plačnega razreda. Izberemo zaposlenca, kateremu želimo pripraviti poračun plače, nato vnosno masko potrdimo s F9 Potrdi.

place_1152_1

Prikažejo se shranjeni obračuni za izbranega zaposlenca, s tipko enter ali dvoklikom odpremo posamezen obračun.

place_1152_2

Na obračunskem listu preko gumba F3 Podatki delavca spremenimo vrednost polja (Z380) Plačni razred FDMN (z napredovanji) in potrdimo s F9 Potrdi.

poracun_js_2023

Obračun z novim plačnim razredom poženemo s tipko F2 Obračun plače, ki ga nato shranimo preko F9 Shranitev. Pojavi se okno kamor program vpiše stare zneske v minus in nove v plus. Če je s poračunom vse v redu, ga shranimo s F9 Shranitev.

place_1152_4

Če potrebujemo poračun za več mesecev, postopek ponovimo za željene mesece. Pripravljene poračune lahko pregledujemo v meniju 1.1.5.3.

V meniju 1.1.5.4. se nahaja prenos poračunov v obračunske liste v meni 1.2.

place_1154

Prenesen poračun med aktivne obračune izgleda takole:

place_1154_prenesen

Priprava poračuna je možna za obračune od vključno 2016 dalje. Poleg poračuna plačnega razreda je mogoče poračunati tudi »napake« pri ostalih postavkah. Recimo, da smo pri plači za avgust obračunali »Letni dopust«, morali pa bi »Boleznina v breme delodajalca«. Torej bomo pri pripravi poračuna popravili obstoječ, shranjen obračun tako, da bomo obračun enostavno pretipkali in popravili postavko dopusta na boleznino. Povedano drugače, na pripravi poračuna lahko popravljamo, dodajamo in brišemo posamezne VP-je, enako kot pri rednem obračunu. Pripravo poračuna lahko vedno prekinemo s tipko ESC Izhod. Poračun lahko izplačamo ločeno ali skupaj z rednim obračunom, predvsem odvisno od konkretne vsebine poračuna in tega kaj je dopustno ravnanje za potrebe eDavkov ter Ispap-a. 

Pri izplačilu poračuna je potrebno paziti na nastavitve v meniju 1.3. Obračunavanje oz. na nastavitve znotraj gumba F4 Posebnosti. V vrstico Formula za znesek se poleg obstoječe formule B401+B402 doda vse tiste VP-je, ki smo jih uporabili pri poračunu. Posledično bi formula lahko izgledala B401+B402+B9+B19+B145+B169+B220+B279. Če je poračun samo za en mesec, potem formule ni potrebno dopolnjevati. Druga vrstica Formula-dohodki brez prisp. je siva, neaktivna. V vrstico Na koliko mesecev vpišemo število mesecev za katere izplačujemo poračun. Če je izplačilo poračuna samo za en mesec, podatka ni potrebno vpisovati. V vrstico Prištejem plačo, ki je ažurirana dne (1) vpišemo datum ažuriranja zadnje izplačane plače. Če je izplačilo poračuna skupaj s tekočo plačo, potem se datuma ne vpisuje. V vrstici Če ni osnove za davek, potem … imejmo označeno opcijo Davek računam po minimalni stopnji (16%). Spodaj v zadnjih dveh vrsticah pa nobene kljukice.

Poročanje REK-O obrazca

Načeloma lahko poračun izplačate skupaj z redno plačo in bo program kreiral REK-O z Vrsto dohodka 1001. Bolj smotrno in pravilno je ločeno izplačilo, torej ločen obračun. Posledično morate v meniju 5.6, zavihek 3. REK in sicer v vrstici Vrsta REK1 za izplačilo plač na vrednost 4 – Izplačilo plač za daljše časovno obdobje (poračun) (REK1 VD-1098)Nikakor ne pozabite na ponovno korekcijo tega parametra in sicer najbolje takoj po ažuriranju oziroma shranitvi poračuna.

Pri oddaji Rek obrazca  v meniju 1.5.2 v vrstico Obrazci za obdobje od_do vpišite vrednost prvega in zadnjega meseca poračuna.

Pri kreiranju ISPAP datoteke v meniju 1.6.F. v polju Brez seštevanja enakih VP-jev obvezno izberite opcijo 2-Brez seštevanja enakih VP-jev za vsa obdobja.

Poračun nadomestil zaradi izplačila RDU - SPJS Uporaba lastnih sredstev