Vnesemo konto in partnerja za katerega želimo izpisati IOP obrazce in vnesemo datum na katerega želimo izpis. Tu je možen samo grafični izpis, obliko pa lahko nastavljamo v meniju 7.2.1. Vnos partnerja ni obvezen, če pustimo od-do partnerja prazno in tudi v polju Partnerji nimamo naštetih partnerjev, se bodo naredili IOP-ji za vse partnerje na izbranem kontu.

Besedilo pod IOP se uporabi kadar želimo pod postavke navesti še neko besedilo, npr. Klavzulo o odprtih postavkah.

Izhod – Izberemo ali želimo IOP-je natisniti ali poslati po elektronski pošti. Možno je tudi IOP-je shraniti v PDF-je.

GKW_meni335

3.3.4. Pregled obveznosti in terjatev 3.3.6. Prikaz zapiranj