Vnesemo konto, partnerja in datum na katerega želimo izpis. Tu je možen samo grafični izpis, obliko pa lahko nastavljamo v meniju 7.2.1. Vnos partnerja ni obvezen, lahko vnesemo samo konto in izpišejo se IOP-ji za vse partnerje na izbranem kontu.

Besedilo pod IOP vnesemo iz šifranta besedil, kadar želimo pod postavke navesti še neko besedilo, npr. Klavzulo o odprtih postavkah.

335

3.3.4. Pregled obveznosti in terjatev 3.3.6. Prikaz zapiranj