Meni za vnos pristnosti, dopusta in bolniške in sicer na način, da preko ene vnosne maske vnašamo za vse zaposlence vse vrste odsotnosti, kar pomeni prihranek časa in večjo preglednost.

Najprej v meniju K.6.1. na zavihku Vrste plačila nastavimo vrste plačila, ki so vedno enaka za bolniške, dopuste, praznike in redno delo. Na zavihku Parametri za dopust lahko obkljukamo 28. parameter  Vnos prisotnosti. V tem primeru bomo v razpredelnico lahko vnašali tudi prisotnost. Ker v programu plače lahko za obračun plače obkljukamo avtomatski izračun ur rednega dela in če imamo vedno polne ure potem ni potrebno zaradi prenosa v plače vnašati prisotnosti ampak samo odsotnost.

V meniju 5.3. Vrste plačil nastavimo oznake na vrstah plačil na zavihku 3.Kadrovska evidenca, katere bomo uporabljali v kadrovski za prikaz na razpredelnici, npr. za letni dopust  LD na vrsti plačila 4 Letni dopust.

K.3.2. Izračun delovne dobe K.4. Obrazci