Izpis obrazca Podatki o zaposlitvi in  o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo oziroma priloga S-1 za CSD.

4.D.C. Poročilo ZZZRS o višini plače 5. Parametri