Restavriranje podatkov je obratna pot od arhiviranja. Če smo naredili arhiv podatkov, ki vsebuje podatke od več programov potem moramo obvezno podatke restavrirati v meniju 8.R. – Restavriranje podatkov programa XXX (Faw, Gkw,…). Če pa imamo inštaliran samo en program (Faw, Gkw,…), lahko uporabljamo tudi restavriranje v meniju 8.V. – restavriranje podatkov vseh programov. Windows programi niso primerni, da se z uporabo arhiviranja in restavriranja prenašajo med računalniki zato bodite pozorni, ko delate restavriranje podatkov in se pred tem posvetujte s serviserjem, da ne boste ostali brez podatkov. Pri restavriranju program podobno kot pri arhiviranju vpraša za pogon iz katerega bomo arhivirali podatke, lahko pa nastavimo datoteko od kje naj se podatki restavrirajo ali pa jih restavriramo iz varnostnega arhiva. Pri restavriranju se podatki najprej prepišejo v vmesno datoteko na disku in od tam naprej v podatkovno bazo.

8.K. Kopiranje podatkov na rezervno številko 8.M. Menjava verzije programa