Nam omogoča, da enostavno vnašamo odvisne stroške na že shranjene prevzemnice.

faw_1511

Pri tem lahko izberemo med vnosom na vsako prevzemnico posebej ali za več prevzemnic hkrati (1). Za urejanje odvisnih stroškov lahko izberemo prevzemnice po dobavitelju in/ali datumu.

(2) Vnesemo odvisne stroške. V kolikor izberemo možnost za več prevzemnic naenkrat, jih bo program glede na vrednost porazdelil na izbrane prevzemnice.

Nastavitve potrdilo z gumbom [F9 Preračunaj odvisne stroške].

 

1.5. Obdelave na prevzemnicah 1.5.3. Odjava - pregled prodaje konsignacijskega blaga