Meni 1.1.4.2. – Izračun osnove preteklega leta

Posamezni delavci imajo lahko zaradi dalj časa trajajoče refundacije osnovo iz predpreteklih let. Načeloma naj bi taki delavci imeli na zavihku 3. Ostalo, v polju »Leto osnove M4 za nadomestila« vpisano letnico osnove. Za kontrolo tega podatka je v meniju 4.2 na voljo izpis »Leto osnove M4 za refundacije«. Izpis prevzamete s klikom na gumb »Prenesi/Osveži«. Pri izpisu se v polju »Obdobje izpisa od (F1)« sklicujte na ažurirano decembrsko plačo.

Taki delavci morajo na zavihku 2. Obračun imeti vpisano osnovo za predpreteklo leto v polju DZ83 in DZ84. Če je podatek o letu osnove za M4 za nadomestila na izpisu neaktualen, ga je potrebno na delavcu pobrisati.

Dodatna izjema so delavci, katerim se bolniška odsotnost nadaljuje iz decembra starega leta v januar tekočega leta. Tudi v tem primeru bo potrebno njihovo refundacijo izračunati iz Osnove predpreteklega leta in posledično delavcem osnovo vpišite v polji DZ83 in DZ84. Na zavihku 3. Ostalo pa v polje »Leto osnove M4 za nadomestila« vpisati vrednost »predpreteklega leta«.

Nato se lahko lotite izračuna osnove za preteklo leto za vse delavce.

Gospodarstvo:

  • Formula – spremenljivka TT1; »ROUNDD(U300+U150,0)« (če se ure nadur na plačilni listi seštevajo v Skupaj ure, mora biti v formuli samo »U300«).
  • Formula – spremenljivka TT2; »B300+B275+B276« (če ste izplačali Del plače za poslovno uspešnost nad Uredbo in/ali Del plače za poslovno uspešnost do Uredbe, potem prištejte tudi ta VP).
  • DZ81-Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj ure; TT1
  • DZ82-Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj bruto; TT2
  • Izračun od .. do datuma (F1); vpišite datume ažuriranja, enake kot ste jih uporabili za pripravo Dohodnine za preteklo leto. Gumb »Nastavitev« bo te datume tudi samodejno ponudil.

place_1142_gospodarstvo

 

Javni sektor:

Za osnovo od vključno leta 2022 se po navodilu ZZZS upoštevajo DEJANSKE URE in ne več normirane ure!!! Refundacije, ki so v teku, torej se računajo iz osnove leta 2021 ali starejših, se do zaključka refundacije še naprej računajo iz normiranih ur, torej iz podatkov, kot so vpisani v program. Po pojasnilu ZZZS se v osnovo ne upoštevajo izplačila za dodatka C231 (VP120) in C232 (VP121). Enako velja za morebitna izplačila dodatkov C085, C086, C087, C089, C223, C226, C227 ter D028.

  • Formula – spremenljivka TT1; »ROUNDD(U500,0)«
  • Formula – spremenljivka TT2; »B500-B120-B121-B44-B46-B55-B56-B57-B75-B76-B98-B119-B183«
  • DZ81-Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj ure; TT1
  • DZ82-Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj bruto; TT2
  • Izračun od .. do datuma (F1); vpišite datume ažuriranja, enake kot ste jih uporabili za pripravo Dohodnine za preteklo leto. Gumb »Nastavitev« bo te datume tudi samodejno ponudil.

place_1142_js

Po izračunu lahko naredite kontrolo izračunanih podatkov s pomočjo menija 4.3 Izpis shranjenih plač brez nastavitve, opcija 1. Po delavcih in nato z enakimi datumi kot pri izračunu 1.1.4.2 oziroma Dohodnine.

Ne pozabite na dejstvo, da je treba zaposlenim delavcem, ki niso bili zaposleni celotno obdobje (več delnih zaposlitev, nadomestilo porodniškega/očetovskega/starševskega dopusta ali kakšne Druge prejemke iz drugih naslovov, ki se tudi vštevajo v Osnovo za nadomestila za refundacije), ročno popraviti DZ81 in DZ82. Delavci vam morajo v tem primeru dostaviti ustrezno dokazilo o dohodkih iz prej naštetih primerov.

Pojasnilo za javni sektor. Od leta 2022 se izračun Osnove za refundacije izračuna na podlagi dejanskih ur, medtem ko se sam izračun refundacije pri obračunu plač, še naprej izračunava iz normiranih ur. V meniju 1.3 Obračunavanje, ostane parameter »BO08 Izračun refundacij boleznin iz normiranih ur«, obvezno vklopljen.

Refundacije boleznine vse kar morate vedeti

Refundacije boleznine vse kar morate vedeti S.B. Bolniški listi (E-Bol)