E-račune je možno pošiljati tudi preko vašega epoštnega naslova. Vse kar je potrebno narediti je, da imate nastavljene pravilne nastavite za epošto in na partnerju izbrano pošiljanje e-Računov preko ePošte.

efa_e_racuni_posiljanje_e_rraunoveposta

Na vseh treh zavihkih vidimo sledeča gumbe, ki omogočajo naslednje funkcionalnosti:

  • Nastavitve: Omogoča nastavitve oblike izpisa računa, kodo namena, obliko številke računa, zadeve sporočila in možnosti kaj se pošilja poleg e-Računa.
  • Pregled na ekran: Na trenutno izbranem e-računu (obarvanem) nam izpiše PDF računa.

Zavihek Pripravljeni eRačuni:

efa_e_racuni_posiljanje_e_rraunoveposta

Ko vstopimo v podmeni Pošiljanje e-Računov (ePošta) se nam prikažejo vsi računi, ki še niso bili poslani in imajo na partnerju označeno, da se pošiljajo preko ePošte.

Pod seznamom vseh pripravljenih e-računov imamo sledeče gumbe:

  • Pošlji račun: pošlje trenutni e-račun, ki je trenutno obarvan.
  • Pošlji vse račune: pošlje vse e-račune, ki jih vidimo na seznamu.
  • Prekliči račun: prekliče trenutni e-račun, ki je označen. E-račun izgine iz seznama. Če želimo račun ponovno poslati, gremo na zavihek Poslani eRačuni, kjer pritisnemo na gumb Ponovno pošlji e-Računefa_e_racuni_posiljanje_ponovno_posiljanje

Zavihek Poslani eRačuni:

efa_e_racuni_posiljanje_e_rraunoveposta_poslani_eracuni

Ta zavihek nam prikazuje vse poslane e-račune preko ePošte.

Pod seznamom vseh poslanih e-računov imamo sledeče gumbe:

  • Vrni račun med pripravljene: prestavi račun iz poslanega na zavihek Pripravljeni eRačuni.
  • Ponovno pošlji e-Račun: v primeru, da stranka ni dobila e-računa oz. da ga želimo ponovno poslati, nam ta gumb omogoča to.
Pošiljanje eRačunov (BizBox) Pošiljanje eRačunov (Banka)