Za uspešno delo v programu najprej uredimo šifrante.

Šifranti imajo skupne naslednje funkcije:

63_1

  • ENTER popravi: popravljanje vnesenih podatkov,
  • F2 nov vnos: vnos novega zapisa,
  • F5 tiskaj: tiskanje šifranta. Možnost sortiranja izpisa po šifri ali abecedi. Pri tiskanju je vedno tudi možnost izvoza v PDF ali Excel datoteko,
  • F7 briši: brisanje enega zapisa. Če je šifra zapisa že vnesena v kakšni knjižbi, program ne dovoli pobrisati zapisa!

Šifranti so dostopni iz menijev, kjer potrebujemo vsebino posameznega šifranta .Na vnosu naloga (6.1.1) je  mogoče vsebino posameznega šifranta polniti sproti, ko vnašamo potni nalog.

6.2.R REK Obrazci 6.3.1 Stroškovna mesta