Če smo prehitro ažurirali oz. shranili obračune preko menija 1.C. jih lahko vrnemo v obračun. Pri vrnitvi vnesemo datum ažuriranja in v oknu Kaj naredim izberete od opcij:

  • Vrnitev obračunov in BRISANJE ažuriranih – v tem primeru smo obračune iz letne evidence pobrisali
  • Vrnitev obračunov, ažuriranih NE brišem – v tem primeru smo samo kopirali obračune iz shranitve v obračun 1.1.

avhw_52

5.1. Parametri programa 5.3. Brisanje novih obračunov