Prenos se uporablja za različne vrste temeljnic (plače, blagajna, najemnine,…). Dejansko se prenašajo knjižbe v debet in v kredit.  Vsak uvoz, ki se naredi ga potem lahko še nadaljnjo popravljamo ali pobrišemo v meniju 1.1. (Knjiženje).

Uvoz se lahko naredi samo z delom podatkom, npr. v excel datoteki je zapisan datum dokumenta, znesek, debet in kredi, ter konto. Ostale podatke lahko vnesemo v spodaj prikazano masko.

V stolpec Privzeta vrednost vnesemo podatke, ki jih ni v excelovi datoteki, v tem primeru bo na vseh knjižbah vnesen podatek. V stolpec XLS stolp. pa izberemo v katerem stolpcu v excelovi datoteki se nahajajo določeni podatki. Excel datoteko pred naložimo spodaj s tipko Prebrskaj in s tipko F5 Predogled XLS podatkov vidimo excel datoteko. Zelo pomembno je da v polju Začni od vrstice pravilno nastavimo od katere vrstice dalje se berejo podatki, številko preverimo spodaj v stolpcu ZS na predogledu xls datoteke. S tipko F9 Uvozi se podatki uvozijo v meni 1.1.Vnos knjižb, kjer jih lahko naprej obdelujemo.

gkw_197_2023

V primeru da želimo uvoziti tudi DDV podatke, je potrebno še na zavihkih za DDV določiti stolpce v excelu, kjer so podatki za davčne knjige.

Primer za nastavitve za izdane račune.

gkw_197_2023_1

Primer excel datoteke   

 

1.9.5. Uvoz knjižb iz XML datoteke - skupna struktura 1.A. Bančni izpiski