4.6.1. Parametri programa

V parametrih programa na prvem zavihku vnesemo podatke podjetja:

webblaw_461_1

Na zavihku razno pa začetno stanje gotovine:

webblaw_461_2

Ostali parametri se nastavljajo z našo pomočjo.

4.6.3. Parametri za evidenčne knjižbe

Nastavijo se konti za avtomatsko evidenčno knjiženje.

4.6.4. Dodatni meni

Dodatni meni se uporablja, če imate več lokacij – poslovalnic in želite imeti za vsako lokacijo ločeno številčenje dokumentov in dnevnika.

4.6.6.1. Nastavitev izpisov prejemkov/izdatkov

Nastavitev grafične oblike izpisa prejemka in izdatka. Privzeta grafična oblika izpisa je že nastavljena.

4.5. Pomožni programi 6. Potni nalogi PN.WEB